การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

หลักเกณฑ์การพิจารณาขนาด/รูปแบบ/ลักษณะของพื้นที่ที่เปิดทางเข้า-ออกผ่านเขตทางพิเศษ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขนาด รูปแบบหรือลักษณะของพื้นที่ที่เปิดทางเข้า-ออกผ่านเขตทางพิเศษ

1301
07 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 80 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 601 , ผู้ชมทั้งหมด : 9611

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย