การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

การอนุญาตให้บุคคลเชื่อมต่อทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดกับทางหรือถนนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่นหรือลอดหรือข้ามทางหรือถนนนั้นตาม มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

696
28 พฤศจิกายน 2559
การอนุญาตให้บุคคลเชื่อมต่อทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดกับทางหรือถนนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
     จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่นหรือลอดหรือข้ามทางหรือถนนนั้นตาม มาตรา
     ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
ดาวน์โหลด
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7887

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย