การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

6293
08 สิงหาคม 2562

 

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008  ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

     ด้วยความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ คณะกรรมการการทบทวนฝ่ายบริหารได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพด้านการให้บริการ ISO 9001 : 2008 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในปี 2560  กทพ. ได้ว่าจ้างบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และขยายขอบเขตการรับรองไปที่ฝ่ายควบคุมการจราจร โดยบริษัทฯ ได้ออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้แก่ กทพ. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 กทพ. ได้ว่าจ้างบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับรองระบบ ซึ่งผลการตรวจประเมินไม่พบความไม่สอดคล้องใด ๆ กำหนดระยะเวลาการให้การรับรองต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 3 ปี
 
 
 

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย