การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ วงจร

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2560
 • - 29 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 19 กันยายน 2560

การซื้อระบบบันทึกข้อมูล (Storage) จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2560
 • - 29 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 19 กันยายน 2560

การซื้อเครื่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Electronic Toll Collector P-ETC) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2560
 • - 21 กันยายน 2560
 • วันจันทร์, 11 กันยายน 2560

การซื้อรถกู้ภัย ขนาด ๒ ตัน พร้อมชุดยกลากจูง สัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กันยายน 2560
 • - 17 กันยายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560

การจ้างโครงการศูนย์จราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กันยายน 2560
 • - 11 กันยายน 2560
 • วันศุกร์, 01 กันยายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 10 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 353 , ผู้ชมทั้งหมด : 9363

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย