การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (สำหรับเครื่องลูกข่ายต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 01 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) ระยะที่ ๔

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2560
 • - 26 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC และ ATD จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2560
 • - 25 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงสี สายเคเบิ้ลสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560

การซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

การจ้างปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านฯ สุขุมวิท

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2560
 • - 17 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกแบบ Auto Dome จำนวน ๒๓ ตัว พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2560
 • - 17 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560

การซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall) ETC/MTC พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 สิงหาคม 2560
 • - 14 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560

การซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 สิงหาคม 2560
 • - 12 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560

การจ้างเปลี่ยนทดแทนระบบป้ายกำหนดความเร็ว (MS) ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 สิงหาคม 2560
 • - 12 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 9 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 352 , ผู้ชมทั้งหมด : 9362

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย