การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

825
31 ตุลาคม 2560
การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๙๗/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560
562.11 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 10 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 353 , ผู้ชมทั้งหมด : 9363

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย