การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัติ (ETC)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณนาฬิกาหลัก (Main Master Clock) จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียงออนไลน์พร้อมระบบประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายาร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

การซื้อ Dual Channel Loop Detector ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดรองเท้าบูททรงสูงหนังสีดำของพนักงานจัดการจราจร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 43 , ผู้ชมทั้งหมด : 7013

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย