การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถพร้อมหลังคา อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อรถเครนติดกระเช้า พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับส่งชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การซื้อ วัสดุไฟฟ้า รายการ AVC Controller Board ของสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น Symmetra ขนาด ๘๐ KVA ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7288

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย