การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563

การซื้อ แผ่นพื้นเวทีพร้อมบันได จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ (DWDM) จำนวน ๑ หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานกาญจนาภิเษก

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

การจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

การซื้อ ลิขสิทธิ์ของระบบเครือข่ายเสมือนจาก ภายนอก (License VPN) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน 1 หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7680

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย