การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีโครงป้ายแนะนำจราจร ทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2562
 • วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานครบริเวณด่านพระราม ๔-๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2562
 • วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

การซื้อ เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2562
 • วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562

การซื้อแม่แรงเคลื่อนย้ายรถ จำนวน ๖ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเสาไฟสูง (High-mast) ทางพิเศษกาญจภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2562
 • วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2562
 • วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7288

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย