การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

การจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อม Lifting Platform สัญญาณไฟวับวาบ คันหมายเลขทะเบียน ๙๒-๖๐๗๖

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2563
  • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างผลิตโมดูลโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทางพิเศษฉลองรัช

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ตุลาคม 2562
  • วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าบริเวณด่านประชาอุทิศ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2562
  • วันศุกร์, 27 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมโครงสร้างไฟไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กันยายน 2562
  • วันศุกร์, 06 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 10 , ผู้ชมทั้งหมด : 7382

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย