การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบสะพานพระราม ๙ ในรอบ ๓๕ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

การจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2563
 • วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563

การจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อม Lifting Platform สัญญาณไฟวับวาบ คันหมายเลขทะเบียน ๙๒-๖๐๗๖

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างผลิตโมดูลโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าบริเวณด่านประชาอุทิศ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย