การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางออกพระราม ๔ (๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มิถุนายน 2562
 • - 17 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างกำแพงกันวัสดุตกหล่น บริเวณทางยกระดับถนนเชื้อเพลิง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มิถุนายน 2562
 • - 17 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2562
 • - 13 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลระบบเครือข่าย Edge Switch ๔๘ Port จำนวน ๕ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2562
 • - 13 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Switch 48 Port แบบ POE+ จำนวน ๒๐ หน่วย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2562
 • - 13 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 5422

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย