การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • - 17 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • - 17 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 16 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 16 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 16 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7007

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย