การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มกราคม 2564
 • - 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันจันทร์, 25 มกราคม 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มกราคม 2564
 • - 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันจันทร์, 25 มกราคม 2564

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง ท่าเรือ - ดาวคะนอง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2564
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันศุกร์, 22 มกราคม 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 103 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2564
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2564
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

การจ้างงานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2564
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

การซื้อ ระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2564
 • - 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 19 มกราคม 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย