การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้ ATD ของระบบ ATD จำนวน ๑๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 26 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 26 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ ชุดปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 24 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Rrcorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 19 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ ระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 18 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC จำนวน ๓๙ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 18 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ รถวางกรวยยางจราจรกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 11 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 61 , ผู้ชมทั้งหมด : 7293

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย