การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างซ่อมรถดูดกวาด หมายเลขทะเบียน ๙๒-๔๔๐๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2556
 • - 18 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2556

การจัดหาเครื่องหมาย (เข็มติดปกเสื้อ) ประจำปี ๒๕๕๗

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2556
 • - 17 พฤศจิกายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2556

โคมสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๐ มม จำนวน ๒๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2556
 • - 17 พฤศจิกายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2556

การจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เทท้าย และสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

ค่าบริการสื่อสาร Trunk Radio จำนวน ๑๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

งานอุปกรณืเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทาง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

งานเปลี่ยนฝ้าเพดานหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทาง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

รายการลัดฟ้าข้ามกรุง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

การดำเนินการจัดจ้างตรวจ คัดเลือกและตัดข่าว กทพ. จากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

การจัางเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษและอาคารสำนักงาน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย