การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2562
 • - 03 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Swilh ๔๘ Port จำนวน ๒๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2562
 • - 27 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2562
 • - 26 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2562
 • - 26 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2562
 • - 26 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2562
 • - 25 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย