การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2563
 • - 15 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2563
 • - 15 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 23 รายการ ที่ กจด.ข.1/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ธันวาคม 2563
 • - 27 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2563
 • - 26 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.4/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ธันวาคม 2563
 • - 16 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.3/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2563
 • - 30 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤศจิกายน 2563
 • - 04 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.1/64

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2563
 • - 26 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.14/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ตุลาคม 2563
 • - 12 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.12/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ตุลาคม 2563
 • - 12 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 80 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 601 , ผู้ชมทั้งหมด : 9611

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย