การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร กทพ. จตุจักร (สำนักงานใหญ่)

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
  • วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563

การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานีตำรวจแห่งที่ ๒ โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
  • วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563

การซื้อ เครื่องยกรถยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน จำนวน ๔ ตัว

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2563
  • วันศุกร์, 11 กันยายน 2563

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้งานพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2563
  • วันศุกร์, 11 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7680

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย