การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2564
 • วันศุกร์, 15 มกราคม 2564

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๑๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2564
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 12 มกราคม 2564

การจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2564
 • - 19 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 12 มกราคม 2564

การจ้างตัดหญ้ากำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๑๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 04 มกราคม 2564

การเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2563
 • - 07 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๑๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2563
 • - 07 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563

กาาจ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเครือข่าย Traffic ของทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๑๔/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2563
 • - 06 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 28 ธันวาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7879

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย