การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อตู้ไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier ) จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป๑๕๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562

การซื้อ Harddisk SAS Server จำนวน ๒๕ื หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป ๑๕๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562

การซื้อโพลีเมอร์เฟรม (Polymer Frame Treadle) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๗๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป ๑๕๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562

การซื้อ AVC Controller Board สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2562
 • - 21 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562

การซื้อปรับปรุงระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) (CCB๖) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2562
 • - 28 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2562
 • วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรช่วง กม.๒๓+๕๐๐-กม. ๓๐+๖๐๐ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มิถุนายน 2562
 • - 17 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562

การซื้องานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มิถุนายน 2562
 • - 05 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562

การซื้อ DIGITAL FRAME GRABBER ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มิถุนายน 2562
 • - 18 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศประจำสายทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2562
 • วันพุธ, 05 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 5422

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย