การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างทำหมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2562
 • - 30 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 09 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 29 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2562
 • - 28 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เครื่องสำรองไฟ ระบบแจ้งเตือนน้ำรั่ว Precision Air และระบบเฝ้าดูแลแจ้งเตือนอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • - 27 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • - 27 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 02 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การซื้อ Treadle Sensor จำนวน ๑๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 30 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 26 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 6885

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย