การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ หมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๘๙ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มกราคม 2563
 • - 27 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 20 มกราคม 2563

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่นาทางพิเศษของทางพิเสษฉลองรัช จำนวน ๒๕๔,๔๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2563
 • - 23 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2563
 • - 03 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2563
 • - 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 15 มกราคม 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) จำนวน ๖ เครื่อง สายทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มกราคม 2563
 • - 21 มกราคม 2563
 • วันอังคาร, 14 มกราคม 2563

การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 - 2569

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มกราคม 2563
 • - 27 มกราคม 2563
 • วันอังคาร, 14 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7288

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย