การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่องทางด้านซ้ายและขวา

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กันยายน 2563
 • - 21 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 14 กันยายน 2563

การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2563
 • - 18 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 11 กันยายน 2563

การจ้างจัดทำผ้าห่มโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2563
 • - 18 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 11 กันยายน 2563

การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตก กำแพงกั้นเสียง พร้อมป้ายจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2563
 • - 29 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 11 กันยายน 2563

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2563
 • - 18 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 11 กันยายน 2563

งานเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2563
 • - 18 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2563
 • - 17 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563

การซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2563
 • - 18 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 09 กันยายน 2563

การซื้อ อุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็วรูปติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2563
 • - 16 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 09 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7722

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย