การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 01 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load balance ของระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 01 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Firewall) เชื่อมต่อภายนอก

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 01 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2563
 • - 28 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างฐานข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแสดงผลแบบทันกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2563
 • - 27 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563

การจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2563
 • - 27 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7680

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย