การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างทำเสือโปโลสีน้ำเงินมีตราสัญลักษณ์ กทพ.

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2563
 • - 08 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2563
 • - 02 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์ระบบเสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2563
 • - 11 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563

การซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 08 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 01 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load balance ของระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 01 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Firewall) เชื่อมต่อภายนอก

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 01 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7722

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย