การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างซ่อมแซมเสาไฟกิ่ง ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

การซื้อ Power Supply ๒๔VDC. ๑๒๐W. จำนวน ๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

การซื้อผ้าหมึกจำนวน ๑๐ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2564
 • วันศุกร์, 15 มกราคม 2564

การซื้อ กระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๓,๗๒๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มกราคม 2564
 • วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564

การซื้อ ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 12 มกราคม 2564

การซื้อ หน้ากาก จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 12 มกราคม 2564

การซื้อ อุปกรณ์ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles Interface Board) จำนวน ๑๐ บอร์ด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 12 มกราคม 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7879

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย