การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๓

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
  • วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563

การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานโครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๓

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
  • วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563

การซื้อ ถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ขนาด ๙๐ x ๙๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๑๐ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กันยายน 2563
  • วันอังคาร, 15 กันยายน 2563

การซื้อ เหล็ก LG ๑ x ๑ ยาว ๖ เมตร จำนวน ๓๕๐ เส้น

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กันยายน 2563
  • วันอังคาร, 15 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7722

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย