การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ จำนวน ๒ ตู้

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 19 มกราคม 2561

การซื้อ lntegrated Amplifier จำนวน ๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 17 มกราคม 2561

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐-๔๐๐ W. จำนวน ๕๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 12 มกราคม 2561

การจ้างทำแบนทุ่น Motor สำหรับ Motor ALB ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561

การซื้อ BALLAST - HPS. ๔๐๐ W. ขนาด ๑๑.๑ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๑๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 10 มกราคม 2561

การซื้อสัญญาณไฟวับวาบชนิดแผงติดรถยนต์ จำนวน ๕ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 10 มกราคม 2561

การซื้อยางถึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน ๓ เส้น ทะเบียน ๙๖-๙๐๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 09 มกราคม 2561

การซื้ออครีคกันรั่วซึม TOA รูฟซีลซันยล๊อก ๒๐ กก. จำนวน ๓๐ ถัง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2561
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 09 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7288

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย