การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างทำแบนทุ่น Motor สำหรับ Motor ALB ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561

การซื้อ BALLAST - HPS. ๔๐๐ W. ขนาด ๑๑.๑ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๑๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 10 มกราคม 2561

การซื้อสัญญาณไฟวับวาบชนิดแผงติดรถยนต์ จำนวน ๕ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 10 มกราคม 2561

การซื้อยางถึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน ๓ เส้น ทะเบียน ๙๖-๙๐๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 09 มกราคม 2561

การซื้ออครีคกันรั่วซึม TOA รูฟซีลซันยล๊อก ๒๐ กก. จำนวน ๓๐ ถัง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2561
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 09 มกราคม 2561

การซื้อหมึกดำ HP LASER JET PRO M๕๐๑ dn (CF๒๘๗A)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561

การซื้อตะกั่วเม็ด เบอร์ ๑ (ถุงละ ๑๐ กก.) จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561

การซื้อแปรงปัดกวาดกลาง ศก.๔๐๖ มม. ๑๓๐ ซม. ๑ ชุด/๔๔ อัน จำนวน ๒๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561

การซื้อแปรงปัดกวาดข้าง (เหล็ก) ขนาด ศก.๗๑๐ มม.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7722

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย