การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2563
 • - 30 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2563
 • - 30 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

การซื้อ ชุดหมอนลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2563
 • - 24 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2563
 • - 24 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

การจ้างจัดเก็บ Log และวิเคราะห์ Log ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2563
 • - 30 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 18 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย