การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อ ปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2563
 • - 28 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563

การจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2563
 • - 28 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563

การซื้ออุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2563
 • - 22 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 17 มกราคม 2563

การซื้อ หมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2563
 • - 14 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๕๔,๔๐๐ เล่ม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มกราคม 2563
 • - 09 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 06 มกราคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงแนะนำจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มกราคม 2563
 • - 07 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563

การซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2562
 • - 03 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 64 , ผู้ชมทั้งหมด : 7224

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย