การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกณ์เคลื่อนที่

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2561
 • - 22 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 17 มกราคม 2561

การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๓๒๕,๐๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2561
 • - 19 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 16 มกราคม 2561

การจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี ระดับ A จำนวน ๓ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2561
 • - 18 มกราคม 2561
 • วันจันทร์, 15 มกราคม 2561

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๕ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2561
 • - 18 มกราคม 2561
 • วันจันทร์, 15 มกราคม 2561

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2561
 • - 16 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561

การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๓๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2561
 • - 16 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย