การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อจอ Monitor LCD (Lane) จำนวน ๔๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 08 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) (ติดตั้งอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 08 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบ IP PHONE จำนวน ๒๐๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2560
 • - 04 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๙๙๓,๖๐๐ เล่ม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2560
 • - 01 ธันวาคม 2560
 • วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2560

การซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2560
 • - 30 พฤศจิกายน 2560
 • วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560

การซื้อโครงการระบบสื่อสารข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2560
 • - 17 พฤศจิกายน 2560
 • วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2560
 • - 16 พฤศจิกายน 2560
 • วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2560
 • - 16 พฤศจิกายน 2560
 • วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560

การซื้อระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2562
 • - 30 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7729

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย