การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รางวัลเกียรติยศ กทพ.

กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน

1587
07 กันยายน 2558

  กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กร
ให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน

    เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรัตน์  ชูมาลัยวงศ์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ปอ.) กองการเจ้าหน้าที่ (กจท.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) ในฐานะผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร ในงานมหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ "คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล..มาตรฐานสากล" ณ หอประชุม ทีโอที แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งเกียรติบัตรที่ กทพ. ได้รับเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน ตามที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) กำหนด

B26

B27

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 30 , ผู้ชมทั้งหมด : 7721

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย