การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy

964
07 มีนาคม 2562
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy 
 

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภายใต้ชื่อ กิจกรรม “Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำร่วมกัน เช่น กิจกรรมจัดทำเสื้อ DIY ระบุชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอบให้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมรับของที่ระลึกจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับประทานอาหารว่างและรับฟังดนตรีก่อนเข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษร่วมกัน ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy ลูกค้าจะได้รับการบริการที่อบอุ่นสะดวกสบายและการบริการแบบคนพิเศษ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy  กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy  กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy  กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy  กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy  กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy

กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษที่สมัครสมาชิกบัตร Easy Pass รายใหม่ ที่ กพต.สผว. ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจำนวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการคัดเลือกลูกค้าจากฐานข้อมูลลูกค้าที่ กพต.สผว. ได้ทำการเก็บข้อมูลไว้ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาด จำนวน ๑๐๐ คน

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด  สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy
กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 2 , ผู้ชมทั้งหมด : 7490

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย