การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เปิดช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal

1793
29 มีนาคม 2562

กทพ. เปิดช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal

 

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาเพิ่มช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้เข้าถึงจุดให้บริการลูกค้าของ กทพ. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจะแสดงจุดให้บริการฯ ที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการอยู่ในขณะนั้น ๒๐ อันดับแรก เรียงลำดับตามระยะทางจากจุดให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการฯ จากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถแสดงระยะทาง (กิโลเมตร) ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงการแสดงสภาพการจราจรตลอดเส้นทาง
 
     ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถติดตั้ง Application EXAT Portal ได้ที่ Google Play Store สำหรับผู้ที่มี Application EXAT Portal แล้ว ระบบ Android จะสามารถอัพเดทได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่ใช้ระบบ  iOS จะสามารถอัพเดทได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 
กทพ. เปิดช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal
 
StepFind
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. เปิดช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal
กทพ. เปิดช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 10 , ผู้ชมทั้งหมด : 7547

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย