การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

815
27 สิงหาคม 2562

กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔

พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

 

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะเริ่มทำการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๓ (ออกเมือง) และ อโศก ๔ (เข้าเมือง) พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่านหน้าด่านฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านทางพิเศษและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งผู้ใช้บัตร Easy Pass และเงินสด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในระหว่างวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
 
    สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย ในเรื่องการพิจารณายกเลิกไม้กั้นช่องทาง ทั้งช่องทาง Easy Pass และช่องทางเงินสด รวมถึงการทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กทพ. จึงกำหนดทำการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ด่านฯ อโศก ๓ (ออกเมือง)
                (วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.)
                - ทดลองยกเลิกไม้กั้นช่องทาง Easy Pass ช่องทางที่ ๘ และ ๙
                - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านทางหน้าด่านฯ ในช่องเงินสดช่องทางที่ ๔ และ ๕
 
  • ด่านฯ อโศก ๔ (เข้าเมือง) 
                (วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.)
                - ทดลองยกเลิกไม้กั้นช่องทาง Easy Pass ช่องทางที่ ๖ และ ๗
 
                 (วันพุธที่​ ๒๘​ สิงหาคม​ -​ วันศุกร์ที่​ ๓๐​ สิงหาคม​ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น.)
                - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านทางหน้าด่านฯ ในช่องเงินสดช่องทางที่ ๔ และ ๕
 
​      การทดลองดังกล่าวมีความจำเป็นต้องยกเลิกการใช้ช่องทาง​ Reversib​le Lane ที่ด่านฯ อโศก ๓ รวมถึงการงดทำธุรกรรมผ่านทางช่องเก็บค่าผ่านทางเงินสด ตามวันและเวลา ดังกล่าว
 
ข่าวและภาพข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 7280

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย