การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ

968
21 กันยายน 2562

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ 
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

 

    กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยในการนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) ได้จัดส่ง นายกรวิชญ์ ทองแท้ จิตอาสา ๙๐๔ เป็นผู้ประสานงาน และจิตอาสา ๙๐๔ ในสังกัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) อีก ๒ คน รวม ๓ คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ร่วมกับการจัดรถนำขบวน พร้อมพนักงานขับรถ และรถบรรทุก ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่รวม ๖ คน สำหรับบรรทุกสิ่งของในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าว
 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ

 

ข่าวและภาพข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กทพ. ปันน้ำใจพี่น้องผู้ประสบภับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 10 , ผู้ชมทั้งหมด : 7547

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย