การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช

849
17 ตุลาคม 2562

สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป

โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช

 

        สืบเนื่องจากที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้ขอความร่วมมือให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ทดลองห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. และช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้ทางสัญจรบนถนนพัฒนาการเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยผู้ใช้ทางพิเศษฉลองรัชที่จะเลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเพชรบุรีจะตัดกระแสรถเส้นทางหลัก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม โดยหลังจากการทดลองเป็นระยะเวลา ๑ เดือน สถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้ประชุมหารือกับ กทพ. และได้ข้อสรุปว่า จะยังคงห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ช่วงเวลาดังกล่าวต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดสะสมในบริเวณดังกล่าว และการจราจรในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
        และเมื่อวานนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นวันครบกำหนด ๑ เดือน ตามการทดลองดังกล่าว สถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้สรุปผลการทดลองตามมาตรการ พบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาจราจรบนถนนพัฒนาการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จังได้มีมติให้ขยายเวลาการทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาของรถที่ลงทางพิเศษ บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป
 
        กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช
สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช
 
ข่าวและภาพข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช
สน. คลองตัน ทดลองมาตรการห้ามเลี้ยวขวาจากทางลงทางพิเศษฉลองรัช บริเวณพัฒนาการ ๒ ต่อไป โดยให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนพัฒนาการ (ขาออก) เพื่อไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกถาวรธวัช


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 10 , ผู้ชมทั้งหมด : 7547

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย