การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของด่านเก็บค่าผ่านทางฯ และอาคาร สนง.ของ กทพ.

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.

2060
17 พฤศจิกายน 2563

     กทพ. ได้ทำการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และคุณภาพน้ำดื่มบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับแต่ละบริเวณที่พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน หรือมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7777

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย