การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกก.สิ่งแวดล้อม (กก.วล.)

3890
26 สิงหาคม 2562
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ.
 
    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับเดิม) กำหนดให้โครงการทางพิเศษเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการที่ได้ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดังนี้
 
 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
 
    รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เรียบร้อยแล้ว กทพ. มีโครงการทางพิเศษที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ ประกอบด้วย
 
     ๑. ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๓
 
     ๒. ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
 
     ๓. ทางพิเศษบูรพาวิถี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗
 
     ๔. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
 
     ๕. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓
 
     ๖. ทางพิเศษศรีรัช  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๖
 
     ๗. ทางพิเศษอุดรรัถยา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙
 
     ๘. ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙
 
     ๙. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 
     ๑๐. โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
     ๑๑. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
     ๑๒. โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
---------------------------------------------------------------------
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 20 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 452 , ผู้ชมทั้งหมด : 9462

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย