การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ใบรับรอง ISO 14001 : 2015

ใบรับรอง ISO 14001: 2015

1388
24 สิงหาคม 2560
ใบรับรองเลขที่ E 0002
วันที่ออกใบรับรองครั้งแรก : ๒ เมษายน ๒๕๔๖
วันที่ออกใบรับรองครั้งนี้ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ใบรับรองนี้มีผลถึงวันที่ : ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
 ดาวน์โหลด กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕  ของทางพิเศษฉลองรัช  ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษบูรพาวิถี

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย