การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART

กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART

2540
11 ธันวาคม 2562
การจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART
   
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
(๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
(๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)
   
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
(๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
   
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
(๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
(๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
(๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
   
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
(๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
(๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)
   
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
(๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)
  
   
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
(๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)
 
การจัดกิจกรรม OJT "จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS" กลุ่มสำนักงานใหญ่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒
(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
 
---------------------------------------------------------------


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7730

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย