การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART

กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART

226
24 กรกฎาคม 2562
การจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART
 
      (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)     (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)     (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)
     (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
 
 
         ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒     |      ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒     |   ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒    |
       (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
 
 
         ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒     |      ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒     |   ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒    |
       (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  (                               )  (                            )
 
การจัดกิจกรรม OJT "จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS" กลุ่มสำนักงานใหญ่
 
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒
(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย